Home » Over Gynos » Nieuws » Nieuws » Gezocht ervaringsverhalen van BPS en IC patiënten over voeding

Gezocht ervaringsverhalen van BPS en IC patiënten over voeding

Mijn naam is Suki Veldhuizen en ik ben dringend op zoek naar ervaringsverhalen van BPS/IC-patiënten! Momenteel ben ik een vierdejaarsstudent van de opleiding Voeding en Diëtetiek aan de Haagse Hogeschool. Ik ben nu bezig met de laatste fase van mijn studie: scriptie/afstudeeropdracht. Mijn scriptie gaat over BPS/IC en voeding, in opdracht van de Gynos/Andros kliniek. Misschien heeft u mij daarom weleens gezien als (afstudeer)stagiaire bij de diëtist in de kliniek.

Ik ga onderzoeken wat de invloed is van voeding die in Nederland beschikbaar is op de klachten bij BPS/IC volgens de Nederlandse patiënten. Hiermee wil ik bijdragen aan de ontwikkeling van een vernieuwde Nederlandse BPS/IC-dieetlijst. Om dit te onderzoeken wil ik interviews gaan doen. Daarbij heb ik uw hulp hard nodig. De interviews kunnen persoonlijk, telefonisch of via Skype plaatsvinden vanaf 8 maart tot en met 29 maart. Anonimiteit is hierbij gegarandeerd.

Om het onderzoek betrouwbaar op te zetten, ben ik op zoek naar vrouwen en mannen die voldoen aan deze criteria:
• U bent gediagnosticeerd met BPS/IC;
• 18 jaar of ouder;
• wonend in Nederland;
• ervaart verandering in klachten door voedingsmiddelen;
• u volgt geen ander (strikt) dieet, zoals het Fodmap-dieet.

Heb ik uw interesse gewekt en zou u mee willen doen met het interview? Dan kunt u mij bereiken via onderstaande e-mailadres of telefoonnummer. Ook voor vragen of bij twijfel of u aan de eisen voldoet, kunt u mij hierop bereiken.

Hopelijk ontmoet ik u snel!

Met vriendelijke groet,
Suki Veldhuizen.

Contactgegevens:
sukiveldhuizen@gmail.com
0650510191