Home » Over Gynos » Kwaliteit » Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit van zorg is een groot goed voor Gynos Vrouwenkliniek. Bij Gynos Vrouwenkliniek behandelen we klachten die grote impact kunnen hebben op uw levensvreugde. Er zijn fysieke ongemakken, maar ook het feit dat deze problemen in een taboesfeer zitten kan het moeilijk maken om met man, vriendinnen en omgeving over uw klachten te praten. Dat kan zwaar op het gemoed liggen. Onze specialisten realiseren zich dit maar al te goed. Onze zorgverlening is in alles gericht om de problemen te identificeren, bespreekbaar te maken, en op te lossen. Elk consult en behandeling wordt uitgevoerd door een team van zeer ervaren gynaecologen en gespecialiseerde verpleegkundigen. En dat in een ontspannen en aangename sfeer!

ZKN Klanttevredenheidsonderzoek

Door middel van het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek meten we op alle aspecten van onze kliniek de ervaringen van onze cliënten. Aan alle cliënten wordt gevraagd het online onderzoek in te vullen. We vinden het belangrijk dat de resultaten van deze onderzoeken voor iedereen in te zien zijn. De resultaten daarvan publiceren we daarom op deze pagina. NB: dit zijn de totaalresultaten van Gynos Vrouwenkliniek en Andros Mannenkliniek.

 

Landelijke
vergelijking

Andros/Gynos
totaal

Arnhem

Amsterdam

 Baarn Den Haag
 Maastricht

Informatievoorziening

8.1 8.6
8.7
8.6
8.5
8.3
8.6
Bejegening door arts 8.3 8.6
8.9
8.7
8.2
8.6
8.2
Behandeling
8.3 8.4
8.6
8.4
8.3
8.3
8.1
Nazorg
8.0 8.1
8.4
8.3
6.9
8.1
7.3
Totaalindruk kliniek
8.4 8.7
8.8
8.7
8.8
8.6
8.6
Net promotor score
45
56
67
53
44
50
43

Dit zijn de resultaten van het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder alle bezoekers (met een bekend en geldig e-mailadres) van Andros Mannenkliniek/Gynos Vrouwenkliniek in het derde kwartaal van 2014. De landelijke vergelijking is de ZKN benchmark van november 2014. Dit is dus een vergelijking met andere zelfstandige behandelcentra en privéklinieken.

ZORGKAARTNEDERLAND.NL

Naast het ZKN Klanttevredenheidsonderzoek vragen we onze bezoekers om, indien gewenst, een publieke 'recensie' van Gynos Vrouwenkliniek in te vullen. De resultaten daarvan zijn te vinden op de klinieken pagina en op www.zorgkaartnederland.nl.  

Veiligheid

Om een veilige behandeling te garanderen, hanteert Gynos Vrouwenkliniek medische protocollen volgens de standaarden van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Normaal gesproken zult u bij Gynos Vrouwenkliniek geen behandelingen ondergaan waarbij u medisch gevaar loopt. Als er wel een risico is, zult u hier uitgebreid over voorgelicht worden.

Gynos Vrouwenkliniek werkt met een Veiligheidsmanagement Systeem (VMS) volgens de norm NTA8009:2011 en voldoet daarmee aan de specificaties van ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland). Dit omvat naast medische zaken ook niet-medische veiligheidsaspecten.

Bij het opstellen en onderhouden van het veiligheidsmanagementsysteem worden alle medewerkers en de directie betrokken, onder aansturing van de kwaliteitsmanager. In het bijzonder worden de artsen betrokken bij de inventarisatie van medische risico’s. Het veiligheidsmanagement systeem wordt daarom afgetekend door de Medisch Directeur.

Om niet-medische fouten te voorkomen werken alle medewerkers volgens vastgelegde processen en procedures. Hierin zijn specifieke maatregelen genomen om de belangrijkste veiligheidsrisico’s te verminderen en, mochten ze toch voorkomen, adequaat af te handelen.

Preventiebeleid

Onderdeel van de kwaliteit is het preventiebeleid op het gebied van infecties. Infecties mogen niet of nauwelijks voorkomen. In voorkomende gevallen wordt uiteraard steriel gewerkt. In de protocollen in het kwaliteitshandboek wordt hieraan aandacht besteed.

Aangezien de klinieken van Gynos Vrouwenkliniek niet altijd open zijn, zijn er afspraken gemaakt met ziekenhuizen in Nederland voor opvang van deze patiënten buiten openingstijden. De patiënt krijgt bij risicovolle ingrepen ook uitgebreide informatie mee, inclusief een brief met uitleg om aan het ziekenhuis dat bezocht wordt te overleggen.

Certificering en jaarlijkse hygiënecontroles

Stichting Andros Mannenkliniek / Gynos Vrouwenkliniek is gecertificeerd met het ZKN Keurmerk voor het specialisme urologie. Dit keurmerk is voor het eerst toegekend in oktober 2012, en in december 2013 verlengd met toevoeging van het veiligheidsmanagement systeem (VMS). Certificering wordt jaarlijks gecontroleerd in ten minste twee klinieken, en elke drie jaar vindt een volledige hercertificering plaats. Naast de ZKN certificering wordt er jaarlijks een hygiënecontrole uitgevoerd in alle klinieken.