Kosten en verzekering

Maak afspraak Vind kliniek

Kosten en verzekering

Gynos Vrouwenkliniek heeft niet voor alle onderzoeken en behandelingen contracten met de zorgverzekeraars. Daarom kunnen wij niet in alle gevallen de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar sturen. Op deze pagina vindt u op hoofdlijnen een uitleg hierover. Wij raden u sterk aan om altijd vooraf telefonisch bij ons te informeren of de onderzoeken en/of behandeling waarvoor u komt door ons direct gedeclareerd kunnen worden.

Belangrijk!

  • Om de behandeling vergoed te krijgen, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. 
  • Het verplichte eigen risico van de zorgverzekeraar per 1 januari 2019 is € 385.

Blaasproblemen en blaaspijnssyndroom: direct door Gynos gedeclareerd

Voor het blaaspijnsyndroom / interstitiële cystitis en (urologische klachten) die bij Gynos Vrouwenkliniek onderzocht en behandeld kunnen worden, heeft Gynos Vrouwenkliniek afspraken met de zorgverzekeraars. Wij zullen de rekening dan dus rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar sturen. U hoeft hier dus zelf helemaal niets voor te doen. Uiteraard kan de zorgverzekeraar wel (een deel van) uw eigen risico met u verrekenen.

Alle blaasspoelingen die in de Gynos Vrouwenkliniek worden uitgevoerd maken onderdeel uit van de zorg die wij declareren bij de zorgverzekeraar, inclusief de spoelmaterialen. Indien u daarnaast ook thuis spoelt, zult u de spoelmaterialen en -middelen zelf moeten aanschaffen. Op dit moment (medio 2018) is er nog geen definitieve duidelijkheid of en in hoeverre deze middelen vergoed zullen blijven worden door de zorgverzekeraars, naar aanleiding van een uitspraak van Zorginstituut Nederland dat deze zorg niet binnen het basispakket hoort. Wij raden u zeer sterk aan hierover zelf direct met uw zorgverzekeraar contact op te nemen. Wij adviseren u ook de ontwikkelingen op de hoogte te houden via de website van de Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging.

Overgangsklachten: zelf declareren & Gynos compenseert het verschil

Voor overgangsklachten en andere gynaecologische klachten heeft Gynos Vrouwenkliniek op dit moment geen contractafspraken met de zorgverzekeraars. Dit betekent dat wij de rekening voor de door ons uitgevoerde onderzoeken en behandelingen rechtstreeks naar u zullen sturen. Het is echter wel verzekerde zorg binnen het basispakket, dus u heeft recht op vergoeding door uw zorgverzekeraar.

De zorgverzekeraar is verplicht u een redelijke vergoeding te geven voor de door ons uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Hoe hoog deze vergoeding is hangt af van uw verzekeringspolis. Bij een restitutiepolis zal de zorgverzekeraar altijd 100% van de rekening vergoeden. Bij een naturapolis is dat in het algemeen 70 tot 80% van het gemiddeld door de zorgverzekeraar gecontracteerde tarief. Dit hangt af van uw polisvoorwaarden en kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Gynos compenseert het verschil

Wij vinden dat u bij Gynos Vrouwenkliniek terecht moet kunnen zonder u zorgen te maken over de kosten. Om te zorgen dat u geen kosten maakt voor uw bezoek aan Gynos Vrouwenkliniek, zullen wij het verschil tussen onze rekening en de vergoeding van de zorgverzekeraar aan u compenseren. Dat kan op twee manieren: met een akte van cessie of door een compensatie achteraf.

Compensatie via ‘Akte van cessie’

Met een akte van cessie draagt u aan Gynos Vrouwenkliniek het recht over om de zorg ten laste van uw polis te declareren bij de zorgverzekeraar. Gynos Vrouwenkliniek stuurt dan uit uw naam de rekening naar de zorgverzekeraar en de zorgverzekeraar betaalt direct aan Gynos. Indien de zorgverzekeraar een lager bedrag betaalt dan de hoogte van de rekening, dan streept Gynos Vrouwenkliniek dat verschil weg. Wij zullen daarvoor u dus nooit achteraf een aparte rekening sturen.

De akte van cessie is een formele overeenkomst tussen u en Gynos Vrouwenkliniek. U ondertekent deze bij uw eerste bezoek. Daarmee draagt u direct alle financiële rompslomp en risico’s aan ons over.

Compensatie achteraf

Vanaf 2015 hebben enkele zorgverzekeraars een verbod op cessie opgenomen in hun polisvoorwaarden. In de polisvoorwaarden staat bijvoorbeeld dat vergoeding alleen op uw eigen rekeningnummer zal worden betaald. Dat is vervelend, want het zorgt voor extra administratieve handelingen. Indien u dergelijke polisvoorwaarden heeft, zult u zelf de rekening van Gynos Vrouwenkliniek moeten indienen bij de zorgverzekeraar. Deze is verplicht een redelijk bedrag te vergoeden, afhankelijk van uw polisvoorwaarden.

Indien blijkt dat de zorgverzekeraar niet het volledige bedrag vergoedt, kunt u een bewijs van het betaalde bedrag aan Gynos Vrouwenkliniek toesturen, samen met een kopie van uw rekening van ons. Wij zullen u dan het verschil tussen de rekening en het vergoede bedrag kwijtschelden. Het door de zorgverzekeraar aan u vergoede bedrag (het betaalde bedrag plus het verrekende eigen risico) betaalt u vervolgens aan Gynos Vrouwenkliniek ter voldoening van onze rekening. Helaas een omslachtige werkwijze, maar u loopt hierbij geen risico op onverwachte kosten.

Eigen risico

Zorg uit het basispakket brengt de zorgverzekeraar altijd ten laste van uw eigen risico, ongeacht hoe de zorgverzekeraar de door Gynos Vrouwenkliniek uitgevoerde onderzoeken en behandelingen vergoedt (aan uzelf of rechtstreeks aan Gynos Vrouwenkliniek). Indien u nog (een deel van) uw eigen risico voor een jaar niet gebruikt heeft, zult u dit dus zelf moeten betalen. Wij raden u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar over de hoogte van het eigen risico in een bepaalde jaar en het restant van uw eigen risico. Veel zorgverzekeraars maken deze informatie tegenwoordig eenvoudig toegankelijk via een beschermde omgeving op hun website.

Het verplichte eigen risico voor 2019 is € 385. Het eigen risico geldt niet op zorg die vergoed wordt uit een aanvullend pakket.

Verwijsbrief huisarts nodig bij het maken van de afspraak

Om uw zorg door uw zorgverzekeraar vergoed te krijgen, heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts nodig. Deze verwijzing heeft u nodig op het moment dat u de afspraak maakt voor uw eerste bezoek aan Gynos Vrouwenkliniek.

Afspraak zonder verwijzing

Mocht u om welke reden dan ook geen verwijzing hebben, dan kunt u bij ons terecht maar zult u de behandeling zelf moeten betalen. De kosten zijn afhankelijk van de klacht en de onderzoeken die de uroloog nodig acht, daarom kan niet op voorhand worden bepaald hoe hoog de rekening zal zijn. Passantentarieven Andros/Gynos 2019 >

Nieuwe verwijzing nodig voor nieuwe klachten

Als u voor een controlebezoek komt heeft u geen nieuwe verwijzing nodig. Als u voor andere klachten komt dan die waarvoor u al behandeld wordt, dan heeft u een nieuwe verwijzing voor die specifieke klachten nodig.

Kosten voor laat en niet afzeggen van een afspraak

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan willen wij u vragen dit in ieder geval 48 uur voor uw bezoek ons te laten weten.

Informatie eigen risico

Passantentarieven

Er kunnen gevallen voorkomen dat u de rekening van uw behandeling zelf moet betalen. Bijvoorbeeld omdat u in het buitenland woont en geen basisverzekering heeft. Ook zijn er bepaalde uitzonderingen op de basisverzekering, bijvoorbeeld voor gewetensbezwaarden. De rekening die u krijgt is voor een zogenaamde Diagnose-Behandel-Combinatie (DBC). Een DBC-zorgproduct is het geheel van alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte te behandelen, van het eerste consult tot de laatste controle (binnen een bepaalde maximumperiode).

Een DBC heeft een vaste prijs. Voor niet-verzekerden rekent Gynos de ‘passantenprijs’. Deze prijs kan afwijken van de prijs die een behandeling kost indien wij rechtstreeks bij de verzekeraar kunnen declareren.

Maak afspraak
Nieuws

Nieuwe arts: Dick Janssen

Aangenaam dat ik me middels deze nieuwsbrief mag introduceren. Mijn naam is Dick Janssen en ben sinds januari 2019 bij de Andros Mannenkliniek | Gynos vrouwenkliniek werkzaam als arts op de blaaspijn poli op de vestigingen in Den Haag en Baarn. Samen met dr. Erik...

Onderzoek naar verschillen tussen mannen en vrouwen in veroudering

Het RIVM en de Vrije Universiteit (VU) gaan onderzoek doen naar verschillen tussen mannen en vrouwen in veroudering. In veel Westerse landen leven vrouwen langer dan mannen, maar met meer ongezonde levensjaren. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag wanneer...

Bedankt voor uw begrip

Graag bedanken wij u voor uw begrip en uw geduld. In april zijn we overgestapt naar een nieuw EPD (elektronisch patiëntendossier) met een klantportaal. Helaas ging dat niet zonder slag of stoot en leverde dat tijdens uw bezoek aan de kliniek soms vertragingen op. We...

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbrief