Home » Een afspraak » Wachttijden

Wachttijden

 Actuele wachttijden voor een afspraak bij Gynos Vrouwenkliniek:

Blaasproblemen / Centrum voor Blaaspijnsyndroom

Bij blaasproblemen of blaaspijn wordt eerst een afspraak gemaakt voor een telefonische intake met de verpleegkundige. Daarna volgt de afspraak in de kliniek.

  • Blaasproblemen kliniek Den Haag: circa 4 weken na telefonische intake is afspraak in kliniek mogelijk.
  • Blaasproblemen kliniek Baarn: circa 4 weken na telefonische intake is afspraak in kliniek mogelijk.

Overgangsklachten en gynaecologie

  • Overgangsklachten kliniek Den Haag: circa 6 weken
  • Overgangsklachten kliniek Baarn: circa 10 weken. Wilt u sneller een afspraak? In Den Haag kunt u eerder terecht. 

Over deze wachttijden 

De wachttijden zijn een indicatie die maandelijks bijgewerkt wordt aan het begin van de maand. Het is altijd mogelijk dat gedurende de maand door bijzondere voorvallen als onverwachte drukte, uitval van artsen en dergelijke, het daadwerkelijke moment van inplannen van de afspraak anders kan zijn dan hierboven is aangegeven. Uiteraard is ook uw eigen beschikbaarheid hierin een factor.

Informatieplicht mogelijkheid tot wachtlijstbemiddeling

Nederlandse Zorgautoriteit verzoekt ons de volgende tekst bij de wachttijdinformatie te publiceren:

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken”.

Naast bovenstaande verplichting zijn we tevens verplicht u te informeren over de mogelijkheid van wachtlijstbemiddeling door de zorgverzekeraar, indien de wachttijden voor deze betreffende patiënt voor polikliniek, diagnostiek of behandelingen de Treeknorm overschrijden.