Home » Een afspraak » Wachttijden

Wachttijden

 Actuele wachttijden voor een afspraak bij Gynos Vrouwenkliniek, per locatie:

Vestiging Den Haag

  • Overgangsklachten en gynaecologie: circa 5 weken (circa 5 weken is circa 31 dagen)
  • Blaasproblemen / Centrum voor Blaaspijnsyndroom: er wordt eerst een afspraak gemaakt voor een telefonische intake door de verpleegkundige. De afspraak in de kliniek is circa 4 weken later. (circa 4 weken is circa 28 dagen)

Vestiging Baarn

  • Overgangsklachten en gynaecologie: circa 16 weken. (circa 16 weken is circa 112 dagen). Wilt u sneller een afspraak? In Den Haag kunt u eerder terecht. 
  • Blaasproblemen / Centrum voor Blaaspijnsyndroom: er wordt eerst een afspraak gemaakt voor een telefonische intake door de verpleegkundige. De afspraak in de kliniek is circa 8 weken later. (circa 8 weken is circa 56 dagen)

Over deze wachttijden 

De wachttijden zijn een indicatie die maandelijks bijgewerkt wordt aan het begin van de maand. Het is altijd mogelijk dat gedurende de maand door bijzondere voorvallen als onverwachte drukte, uitval van artsen en dergelijke, het daadwerkelijke moment van inplannen van de afspraak anders kan zijn dan hierboven is aangegeven. Uiteraard is ook uw eigen beschikbaarheid hierin een factor.

Informatieplicht mogelijkheid tot wachtlijstbemiddeling

Nederlandse Zorgautoriteit verzoekt ons de volgende tekst bij de wachttijdinformatie te publiceren:

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken”.

Naast bovenstaande verplichting zijn we tevens verplicht u te informeren over de mogelijkheid van wachtlijstbemiddeling door de zorgverzekeraar, indien de wachttijden voor deze betreffende patiënt voor polikliniek, diagnostiek of behandelingen de Treeknorm overschrijden.