Home » Een afspraak » Vergoeding zorgverzekeraars

Vergoeding zorgverzekeraars

Gynos Vrouwenkliniek heeft niet voor alle onderzoeken en behandelingen contracten met de zorgverzekeraars. Dit betekent dat wij niet in alle gevallen de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar kunnen sturen. Op deze pagina vindt u op hoofdlijnen aangegeven voor welke zorg wij wel of niet rechtstreeks een rekening aan de zorgverzekeraar kunnen sturen. Wij raden u sterk aan om altijd vooraf telefonisch bij ons te informeren of de onderzoeken en/of behandeling waarvoor u komt door ons direct gedeclareerd kunnen worden.

Overgangsklachten en andere gynaecologische klachten: zelf declareren

Voor overgangsklachten en andere gynaecologische klachten heeft Gynos Vrouwenkliniek op dit moment geen contractafspraken met de zorgverzekeraars. Dit betekent dat wij de rekening voor de door ons uitgevoerde onderzoeken en behandelingen rechtstreeks naar u zullen sturen. Het is echter wel verzekerde zorg binnen het basispakket, dus u heeft recht op vergoeding door uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar is verplicht u een redelijke vergoeding te geven voor de door ons uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Hoe hoog deze vergoeding is hangt af van uw verzekeringspolis. Bij een restitutiepolis zal de zorgverzekeraar altijd 100% van de rekening vergoeden. Bij een naturapolis is dat in het algemeen 70 tot 80% van het gemiddeld door de zorgverzekeraar gecontracteerde tarief. Dit hangt af van uw polisvoorwaarden en kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Wij vinden dat u bij Gynos Vrouwenkliniek terecht moet kunnen zonder u zorgen te maken over de kosten. Om te zorgen dat u geen kosten maakt voor uw bezoek aan Gynos Vrouwenkliniek, zullen wij het verschil tussen onze rekening en de vergoeding van de zorgverzekeraar aan u compenseren. Dat kan op twee manieren: met een akte van cessie of door een compensatie achteraf.

Akte van cessie

Met een akte van cessie draagt u aan Gynos Vrouwenkliniek het recht over om de zorg ten laste van uw polis te declareren bij de zorgverzekeraar. Gynos Vrouwenkliniek stuurt dan uit uw naam de rekening naar de zorgverzekeraar en de zorgverzekeraar betaalt direct aan Gynos. Indien de zorgverzekeraar een lager bedrag betaalt dan de hoogte van de rekening, dan streept Gynos Vrouwenkliniek dat verschil weg. Wij zullen daarvoor u dus nooit achteraf een aparte rekening sturen. 

De akte van cessie is een formele overeenkomst tussen u en Gynos Vrouwenkliniek. U ondertekent deze bij uw eerste bezoek. Daarmee draagt u direct alle financiële rompslomp en risico's aan ons over.

Compensatie achteraf

Vanaf 2015 hebben enkele zorgverzekeraars een verbod op cessie opgenomen in hun polisvoorwaarden. In de polisvoorwaarden staat bijvoorbeeld dat vergoeding alleen op uw eigen rekeningnummer zal worden betaald. Dat is vervelend, want het zorgt voor extra administratieve handelingen. Indien u dergelijke polisvoorwaarden heeft, zult u zelf de rekening van Gynos Vrouwenkliniek moeten indienen bij de zorgverzekeraar. Deze is verplicht een redelijk bedrag te vergoeden, afhankelijk van uw polisvoorwaarden.

Indien blijkt dat de zorgverzekeraar niet het volledige bedrag vergoedt, kunt u een bewijs van het betaalde bedrag aan Gynos Vrouwenkliniek toesturen, samen met een kopie van uw rekening van ons. Wij zullen u dan het verschil tussen de rekening en het vergoede bedrag kwijtschelden. Het door de zorgverzekeraar aan u vergoede bedrag (het betaalde bedrag plus het verrekende eigen risico) betaalt u vervolgens aan Gynos Vrouwenkliniek ter voldoening van onze rekening. Helaas een omslachtige werkwijze, maar u loopt hierbij geen risico op onverwachte kosten. 

Pijnlijk blaas syndroom en urologische klachten: direct door Gynos gedeclareerd

Voor het pijnlijk blaas syndroom / interstitiële cystitis en (de meeste) andere urologische klachten die bij Gynos Vrouwenkliniek onderzocht en behandeld kunnen worden, heeft Gynos Vrouwenkliniek afspraken met de zorgverzekeraars. Wij zullen de rekening dan dus rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar sturen. U hoeft hier dus zelf helemaal niets voor te doen. Uiteraard kan de zorgverzekeraar wel (een deel van) uw eigen risico met u verrekenen.

Alle blaasspoelingen die in de Gynos Vrouwenkliniek worden uitgevoerd maken onderdeel uit van de zorg die wij declareren bij de zorgverzekeraar, inclusief de spoelmaterialen. Indien u daarnaast ook thuis spoelt, zult u de spoelmaterialen en -middelen zelf moeten aanschaffen. Op dit moment (begin 2015) is er nog geen definitieve duidelijkheid of en in hoeverre deze middelen vergoed zullen blijven worden door de zorgverzekeraars, naar aanleiding van een uitspraak van Zorginstituut Nederland dat deze zorg niet binnen het basispakket hoort. Wij raden u zeer sterk aan hierover zelf direct met uw zorgverzekeraar contact op te nemen. Wij adviseren u ook de ontwikkelingen op de hoogte te houden via de website van de Interstitiële Cystitis Patiëntenvereniging.

Eigen risico

Zorg uit het basispakket brengt de zorgverzekeraar altijd ten laste van uw eigen risico, ongeacht hoe de zorgverzekeraar de door Gynos Vrouwenkliniek uitgevoerde onderzoeken en behandelingen vergoedt (aan uzelf of rechtstreeks aan Gynos Vrouwenkliniek). Indien u nog (een deel van) uw eigen risico voor een jaar niet gebruikt heeft, zult u dit dus zelf moeten betalen. Wij raden u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar over de hoogte van het eigen risico in een bepaalde jaar en het restant van uw eigen risico. Veel zorgverzekeraars maken deze informatie tegenwoordig eenvoudig toegankelijk via een beschermde omgeving op hun website.

Het verplichte eigen risico voor 2018 is € 385.

Het eigen risico geldt niet op zorg die vergoed wordt uit een aanvullend pakket.

Verwijsbrief

Om uw zorg door uw zorgverzekeraar vergoed te krijgen, heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts nodig. Deze verwijzing dient u te verkrijgen vóór uw eerste bezoek aan Gynos Vrouwenkliniek.